پایگاه خبری انتخاب
1399/11/12
22:54
♦️ مقاله مشترک موسویان و چهره سعودی: ما می توانیم به مبارزه حاصل جمع صفر بین ایران و عربستان پایان دهیم، اگر الان عمل کنیم 🔹 حسین موسویان و عبدالع...

♦️ مقاله مشترک موسویان و چهره سعودی: ما می توانیم به مبارزه حاصل جمع صفر بین ایران و عربستان پایان دهیم، اگر الان عمل کنیم🔹 حسین موسویان و عبدالعزیزالصقر در مقاله ای مشترک در گاردین نوشتند: با روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن، زمان چرخش ازوضعیت "تقابل" به "گفتگو"، فرارسیده است. درچهاردهه گذشته، روابط ایران و عربستان پستی ها و بلندیهایی شامل تقابل و رقابت و گاهی هم همکاری را طی کرده است اما امروز ما به آخر بازی رسیده ایم.درحالیکه دولتهای ما درموضوعات متعدد منطقه ای مواضع متضاد دارند، اما این دشمنی ها نه "اجتناب ناپذیر" و نه "محکوم به ابد" هستند. اولین قدم به سمت بهبود شرایط این است که دو طرف "احساس تهدیدات" ازسوی طرف مقابل رادرک کنند، خواه این تصور واقعی یا تخیلی باشد./انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vw۱


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0