آتی کالا
1401/06/01
23:28
شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین‌الملل موافقت کرد عشقی، رئیس سازمان بورس : ▫️امروز در جلسه شورای عالی بحث بورس بین‌الملل مطرح شد و شورا با ...

شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین‌الملل موافقت کردعشقی، رئیس سازمان بورس :▫️امروز در جلسه شورای عالی بحث بورس بین‌الملل مطرح شد و شورا با راه اندازی اصولی آن موافقت کرد.▫️با دادن این مجوز موسسان بورس می‌توانند مقدمات بورس بین الملل را فراهم کنند.▫️در فرصتی که برای درخواست کنندگان تعیین می‌شود شرکت تاسیس شده و کار خود را آغاز خواهد کرد.@atikalapublic

انتهای خبر

0
0