تارگت بورس
1401/01/08
21:52
#شوینده در صورتیکه قیمت را بالای 1500 تثبیت کند گام دوم 1800 خواهد بود

#شوینده در صورتیکه قیمت را بالای ۱۵۰۰ تثبیت کند گام دوم ۱۸۰۰ خواهد بودانتهای خبر

0
0