سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/18
14:02
#ورود_و_خروج_پول_حقیقی_به_گروه_ها بیشترین افزایش و کاهش مالکیت حقیقی ها در 7 گروه فوق صورت گرفته "محاسبات بدون احتساب معاملات : #بلوکی ، #عمده ، ...

#ورود_و_خروج_پول_حقیقی_به_گروه_هابیشترین افزایش و کاهش مالکیت حقیقی ها در ۷ گروه فوق صورت گرفته"محاسبات بدون احتساب معاملات : #بلوکی ، #عمده ، #انواع_اوراق و #صندوق_های_قابل_معامله "
۹۹/۰۸/۱۸انتهای خبر

0
0