یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/07/26
13:13
#وارس به سمت افزایش سرمایه 400 درصدی از انباشته میرود شرکت جالبی است با اینکه سرمایه کوچکی دارد اما دارایی ارزشمندی در دل خود دارد و روند رو به رش...

#وارس به سمت افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از انباشته میرود شرکت جالبی است با اینکه سرمایه کوچکی دارد اما دارایی ارزشمندی در دل خود دارد و روند رو به رشد سود شرکت هم قابل توجه است سود هر سهم در سال ۹۶ برابر با ۱۰۳ و ۹۷ برابر با ۱۲۳ و ۹۸ برابر با ۴۸۰ تومان میباشد, وارس مالک ۱۰۰ درصدی شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو با ظرفیت اسمی ۷۱۵۰ است که عملکرد این شرکت با سرمایه ۲۲ میلیاردی باید مورد توجه باشد فروش این شرکت در سال مالی قبل ۸۳ میلیارد است و به نظر میرسد سال ۱۴۰۰ بدون طرح توسعه به بیش از ۱۵۰ میلیارد میرسد سود خالص وارس در سال مالی قبل ۴۸ میلیارد تومان بوده است و توضیح داده است که سود خالص امسال ۶۶و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان خواهد بود ارزش بازاری سرمایه گذاری ارس صبا هم اکنون ۹۰۰ میلیارد تومان است ....


انتهای خبر

0
0