کدال۳۶۰
1399/11/07
16:45
#سغدیر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 0 میلیون ...

#سغدیر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«سغدیر» با سرمایه ثبت شده ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۶:۴۵:۴۷ (۷۱۷۱۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0