همفکران
1399/10/08
09:30
#نبض_بازار 📌وقفه معاملاتي نمادهای #خنصیر، #غمهرا، #کساوه، #شپارس، #حآسا و #دبالک به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

#نبض_بازار


📌وقفه معاملاتی نمادهای #خنصیر، #غمهرا، #کساوه، #شپارس، #حآسا و #دبالک به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0