تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/12
17:14
⭕️ بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به 10 دقیقه 📢 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به 10 دقیقه هستند ◻️ ...

⭕️ بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به ۱۰ دقیقه📢 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به ۱۰ دقیقه هستند◻️ طبق این طرح پیشنهادی، در ۵ دقیقه دوم امکان حذف سفارش وجود نخواهد داشت! در صورت تصویب این پیشنهاد از هفته آینده اجرایی خواهد شد.


_توییتر بورس


@TsePressانتهای خبر

0
0