کدال۳۶۰
1399/10/07
15:19
#فسا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا) 1399-10-07 15:19:47 (705...

#فسا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پتروشیمی فسا - نماد: فسا(شفسا)۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۱۹:۴۷ (۷۰۵۷۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0