محسن حسنلو
1400/01/08
10:10
#وپاسار 💢 بانک پاسارگاد 💢 ❇️ پیش بینی EPS تحلیلی برای سال جاری ❇️ 🟢 قیمت سهم : ۱۲۹۳۰ ریال 🟢 سود سال جاری هر سهم (EPS): ۱۰۶۰ ریال 🟢 نسبت قیمت ...

#وپاسار💢 بانک پاسارگاد 💢❇️ پیش بینی EPS تحلیلی برای سال جاری ❇️🟢 قیمت سهم : ۱۲۹۳۰ ریال🟢 سود سال جاری هر سهم (EPS): ۱۰۶۰ ریال🟢 نسبت قیمت به سود پیشرو (P/E): ۱۰🟢 سرمایه: ۶۵،۵۲۰،۰۰۰میلیون ریال🟢 پایان سال مالی: ۲۹ اسفند ماه✅ نکته : 😐😐😐@HasanluMohsen

انتهای خبر

0
0