تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/23
15:09
این صفحه از سایت tsetmc که شاید کمتر کسی دیده باشد، تغییرات سهامداران درصدی ۵ روز آخر همه سهم ها را نشان میدهد. http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?...

این صفحه از سایت tsetmc که شاید کمتر کسی دیده باشد، تغییرات سهامداران درصدی ۵ روز آخر همه سهم ها را نشان میدهد.http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=۱۵۱۳۱I#آموزش_بورسی


@CMA_Investment

انتهای خبر

0
0