بورس امروز
1401/02/25
15:39
‌‌❇ تقسیم سود غیرعملیاتی بانک گردشگری در مجمع 🔹بانک گردشگری اعلام کرده است که در پی واگذاری سهام سینا سروش اریکه (سهامی خاص) توسط شرکت توسعه پارس ...

❇ تقسیم سود غیرعملیاتی بانک گردشگری در مجمع🔹بانک گردشگری اعلام کرده است که در پی واگذاری سهام سینا سروش اریکه (سهامی خاص) توسط شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری از زیرمجموعه های شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و سهامداری حدود ۴۸/۸۹ درصدی بانک گردشگری در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، آثار مالی این واگذاری بر صورتهای مالی تلفیقی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بر تصمیم گیری تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری تاثیر خواهد داشت.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0