کدال۳۶۰
1399/08/12
15:54
#پارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي پارس - نماد: پارس 1399-08-12 15:54:47 (686914...

#پارس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پتروشیمی پارس - نماد: پارس۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۵:۵۴:۴۷ (۶۸۶۹۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0