نوآوران امین
1399/09/23
13:48
فرآوری معدنی اپال کانی پارس(#اپال) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 3570 درصدی درآمد...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس(#اپال)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۵۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸,۵۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۵,۱۴۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۳۰۶ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0