کارگزاری آبان
1399/11/14
12:20
📊#زفکا اطلاعیه 99/11/14 *کشت و دامداری فکا* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱...

📊#زفکا


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*کشت و دامداری فکا*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0