بورس۲۴
1401/04/08
16:05
رای مثبت سازمان به افزایش سرمایه «تمحرکه»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۲ درصدی شرکت ماشین سازی نیرو محرکه را از محل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، صادر کرد

رای مثبت سازمان به افزایش سرمایه «تمحرکه»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۲ درصدی شرکت ماشین سازی نیرو محرکه را از محل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸.۰۲.۱۵ مجلس شورای اسلامی صادر کرد


تمحرکه
انتهای خبر

0
0