ایچیموکو و الیوت
1399/09/30
10:01
فشار عرضه به تدریج در بازار افزایش یافت تا در نهایت شاخص کل از محدوده مثبت وارد محدوده منفی شود . گروه خودرو بانک و پالایش پیشتاز در منفی ها

فشار عرضه به تدریج در بازار افزایش یافت تا در نهایت شاخص کل از محدوده مثبت وارد محدوده منفی شود . گروه خودرو بانک و پالایش پیشتاز در منفی ها


انتهای خبر

0
0