وارن بافت
1401/05/31
12:03
لورا روزن به نقل از منبع ديپلماتيک ایالات متحده تصمیم خود را گرفته است اما در حال رایرنی با اروپا و اسرائیل قبل از ارسال پاسخ هست آمریکا تصمیم خ...

لورا روزن به نقل از منبع دیپلماتیک


ایالات متحده تصمیم خود را گرفته است اما در حال رایرنی با اروپا و اسرائیل قبل از ارسال پاسخ هست
آمریکا تصمیم خود را در مورد پیشنهاد ایران گرفته استخبرنگار پولیتیکو: ایالات متحده احتمالا تصمیم خود را در مورد پیشنهاد ایران گرفته است، اما در حال مشورت با متحدان اروپایی، احتمالا اسرائیل و غیره، قبل از ارسال است.انتهای خبر

0
0