نوآوران امین
1400/07/19
15:20
پالایش قطران ذغال سنگ(#قطران) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 98 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1397 در مقایس...

پالایش قطران ذغال سنگ(#قطران)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۹۵۳,۸۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۳,۸۶۸,۹۴۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۵۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ و تحقق سود ۶۳۰۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0