بتاسهم
1399/12/05
17:46
#امین گزارش بسیار خوبی داده و در بهمن ماه 1779میلیارد ریال درآمد داشته است سهم در دی ماه 555میلیارد ریال در اذر 399 و ابان 339 میلیارد ریال درامد...

#امین گزارش بسیار خوبی داده و در بهمن ماه ۱۷۷۹میلیارد ریال درآمد داشته است سهم در دی ماه ۵۵۵میلیارد ریال در اذر ۳۹۹ و ابان ۳۳۹ میلیارد ریال درامد داشت مجموع به ۳۶۱۰میلیارد ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0