کدال۳۶۰
1399/11/15
08:49
#شپلی شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطل...

#شپلی


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آخرین وضعیت ثبت مجمع و برنامه هیئت مدیره به استحضار می رساند با توجه به ثبت مجمع، برنامه هیئت مدیره جهت تعیین تکلیف کارخانه های پلی اکریل و DMT را به اطلاع سهامداران و پرسنل این شرکت می رساند و🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۱۱-۱۵ ۰۸:۴۹:۴۹ (۷۱۹۵۲۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0