کدال۳۶۰
1399/08/21
15:44
#بموتو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت موتوژن ▪️ شرکت موتوژن در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 4,...

#بموتو


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت موتوژن▪️ شرکت موتوژن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۴,۱۴۹ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «بموتو» با سرمایه ثبت شده ۶۸۰,۴۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۸۲۳,۲۷۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۵:۴۴:۵۳ (۶۸۷۸۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0