اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/24
08:32
✅ فولاد خراسان در ۴ماهه خوش درخشید شرکت مجتمع فولاد خراسان در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ۴٠۶٩ میلیارد تومان محصول فروخته است،که رشد عالی ١۴٧ درص...

✅ فولاد خراسان در ۴ماهه خوش درخشیدشرکت مجتمع فولاد خراسان در ۴ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰ حدود ۴۰۶۹ میلیارد تومان محصول فروخته است،که رشد عالی ۱۴۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی است فروش تیر ماه حدود ۹۱۲ میلیارد تومان می باشد.فروش ۴ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۹ حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان بود.میانگین ۳ماهه نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی داخلی ۱۱۹,۸۶۲,۴۶۴ ریال برای هر تن بوده است که در تیر ماه به ۱۳۷,۰۷۳,۴۶۷ ریال در هر تن افزایش یافته است، نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی صادراتی نیز از ۱۲۱,۰۵۸,۹۵۳ریال به ۱۴۰,۳۴۱,۱۰۲ریال در هر تن افزایش یافته است.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0