بورس۲۴
1401/01/10
19:15
عملکرد ۶ ماهه «ثتران» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

عملکرد 6 ماهه «ثتران» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. که از این مبلغ ۲۷ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


عملکرد 6 ماهه «ثتران» بررسی شد
انتهای خبر

0
0