بتاسهم
1401/03/10
15:25
ثبت افزایش سرمایه در بانک #سامان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-201 مورخ 1400/09/30 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق الع...

ثبت افزایش سرمایه در بانک #سامان


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۲۷۷۰۰۰۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0