اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/11/12
15:43
❇️ ملک اصفهانی "#غصینو" متقاضی داشت ☑ شرکت صنعتی مینو ملک واقع در اصفهان را از طریق مزایده به فروش رسانده است. به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی مین...

❇️ ملک اصفهانی "#غصینو" متقاضی داشت
☑ شرکت صنعتی مینو ملک واقع در اصفهان را از طریق مزایده به فروش رسانده است. به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی مینو از نتیجه برگزاری مزایده خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ملک واقع در شهر اصفهان به شرکت نگین گلستان کاشان واگذار شده است.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0