محسن حسنلو
1399/08/11
11:00
#های_وب 💢 داده گستر عصر نوین 💢 سهم در محدود حمایتی خود می باشد و انتظار می رود رفته رفته حجم معاملات بالا رود @HasanluMohsen

#های_وب💢 داده گستر عصر نوین 💢سهم در محدود حمایتی خود می باشد و انتظار می رود رفته رفته حجم معاملات بالا رود@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0