نوآوران امین
1399/06/31
14:10
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو(#وارس1 #تابعه #وارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی شده) (شرکت کارخانج...

کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو(#وارس۱ #تابعه #وارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۳۲,۴۸۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۲۷,۸۱۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۵۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0