پارسیس تحلیل
1399/12/03
10:46
از 22 نماد با بیشترین ارزش معاملات ، 17 نماد مربوط به اوراق دولتی و صندوق های با درآمد ثابت است

از ۲۲ نماد با بیشترین ارزش معاملات ، ۱۷ نماد مربوط به اوراق دولتی و صندوق های با درآمد ثابت است


انتهای خبر

0
0