نوآوران امین
1401/05/30
20:01
لیزینگ پارسیان(#ولپارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 11 درصدی درآمد حاصل از عملی...

لیزینگ پارسیان(#ولپارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۱ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۷۶,۰۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۴,۹۴۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۹۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۲۲۷۸۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۳۱۵۷ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0