بورس پلنر
1399/10/29
13:04
📌 #آریا سود 786.6 تومانی را در دوره 9 ماهه محقق کرد پلیمر آریاساسول با مجموع درآمد عملیاتی 11,518 میلیارد تومان و بهای تمام شده 5273 میلیارد توما...

📌 #آریا سود ۷۸۶.۶ تومانی را در دوره ۹ ماهه محقق کرد


پلیمر آریاساسول با مجموع درآمد عملیاتی ۱۱,۵۱۸ میلیارد تومان و بهای تمام شده ۵۲۷۳ میلیارد تومان به ترتیب افزایش ۸۸ و ۶۶ درصدی را ثبت کرده و به سود ناخالص ۶.۲ میلیارد تومانی با رشد ۱۱۲ درصدی رسیده است.سود عملیاتی با افزایش قابل توجه ۱۱۶ درصدی به ۷۰۸۸ میلیارد تومان رسیده و سود خالص با رشد قابل توجه ۱۳۱ درصدی برابر ۷۲۱۱ میلیارد تومان گزارش شده است.با توجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی آریا از در سال جاری سود خالص هر سهم ۷۸۶.۶ تومان محقق شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌‌دهد.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0