بورس پلنر
1399/08/12
11:28
پیشروی نرخ معامله #شغدیر تا سقف مجاز روزانه سهم مطابق سناریوی پیشین با واکنش موثر قیمت به خط روند صعودی در محدوده 37549 ریال وارد ریکاوری افت 46% ...

پیشروی نرخ معامله # شغدیر تا سقف مجاز روزانهسهم مطابق سناریوی پیشین با واکنش موثر قیمت به خط روند صعودی در محدوده ۳۷۵۴۹ ریال وارد ریکاوری افت ۴۶٪ اخیر تا اوج قبلی در ۶۹۷۲۵ ریال شده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0