کدال۳۶۰
1401/06/03
10:19
#غدیس آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت پاکدیس با فایل های پیوست منتش...

#غدیس


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پاکدیس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۰:۱۹:۴۲ (۹۳۰۱۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0