پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
15:21
نبی: 🔹آخرین دیدار دوستانه تیم ملی قبل از جام جهانی با تونس است 🔹 ملی پوشان ۱۹ آبان در تهران با نیکاراگوئه و ۲۵ آبان در قطر با تونس بازی می‌کنند ...

نبی:


🔹آخرین دیدار دوستانه تیم ملی قبل از جام جهانی با تونس است🔹 ملی پوشان ۱۹ آبان در تهران با نیکاراگوئه و ۲۵ آبان در قطر با تونس بازی می‌کنندجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶o


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0