بولتن اقتصادی
1399/10/28
20:07
ارزش روز سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ▫️ در معاملات روز شنبه بورس، ارزش روز 36 شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام 500 هزار تومانی به...

ارزش روز سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی▫️ در معاملات روز شنبه بورس، ارزش روز ۳۶ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان رسید.

انتهای خبر

0
0