سیگنال یاب روزانه
1399/08/25
09:54
در کمتر از یکساعت ارزش معاملات از ۷۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت، حجم و ارزش رو به بالای معاملات اتفاقی خوب برای بازار است

در کمتر از یکساعت ارزش معاملات از ۷۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت، حجم و ارزش رو به بالای معاملات اتفاقی خوب برای بازار است


انتهای خبر

0
0