سهم گلچین
1401/01/08
16:20
#بررسی_گزارش_کدال #شسینا ✅ شرکت صنایع شیمیایی سینا در ماه اسفند با ثبت رقم 34 میلیارد تومانی، رکورد درآمد ماهانه خود را شکست. مبلغ فروش شرکت نسبت ...

#بررسی_گزارش_کدال #شسینا✅ شرکت صنایع شیمیایی سینا در ماه اسفند با ثبت رقم ۳۴ میلیارد تومانی، رکورد درآمد ماهانه خود را شکست. مبلغ فروش شرکت نسبت به ماه بهمن ۱۶۵ درصد و نسبت به متوسط ۱۱ ماهه ۸۰ درصد رشد نشان می دهد.✅ جمع درآمد فروش شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۴۰ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅ مقدار فروش شرکت در این ماه با رشد ۵ درصدی همراه بوده است. نرخ فروش پارافرمالدئید و هگزامین شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۵٪ افزایش و ۱۰٪ کاهش یافته است.📈 آخرین قیمت سهم ۱۸۵ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱۴٪ بازدهی داشته است.انتهای خبر

0
0