ساعت بورس
1400/09/01
23:35
📌نماد:#کاریز پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تاسیس) به روش قیمت ثابت در نماد «کاریز» 📆 زمان : از شنبه 1...

📌نماد:#کاریزپذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تاسیس) به روش قیمت ثابت در نماد «کاریز»📆 زمان : از شنبه ۱۳ آذرماه تا روز شنبه ۲۷ آذرماه حداکثر به مدت ۱۵ روزانتهای خبر

0
0