پلکان بورس
1399/09/23
08:29
لطفا از امروز در تایم باز بازار کانال تلگرام پلکان بورس رو دنبال کنید. سعی میکنیم چند سهم نوسانی رو خدمتتون معرفی کنیم. البته مثل همیشه صرفا یک پ...

لطفا از امروز در تایم باز بازار کانال تلگرام پلکان بورس رو دنبال کنید.


سعی میکنیم چند سهم نوسانی رو خدمتتون معرفی کنیم.البته مثل همیشه صرفا یک پیشنهاد است . برای خریدیا فروش از تحلیل شخصی خودتون استفاده کنید.😉انتهای خبر

0
0