بتاسهم
1399/09/05
20:04
#ثفارس در ابان 98 میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به جمع فروش 2 ماهه 168 میلیارد ریال رسیده است

#ثفارس در ابان ۹۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به جمع فروش ۲ ماهه ۱۶۸ میلیارد ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0