وارن بافت
1399/08/25
10:47
این قرار بوده سهام عدالت باشه عدالت !! الان این فروشای کمر شکن طی چند ماه اخیر در راستای عدالته ؟!! این قرار بوده سهام عدالت باشه الان این سهام عدا...

این قرار بوده سهام عدالت باشه عدالت !!


الان این فروشای کمر شکن طی چند ماه اخیر در راستای عدالته ؟!!


این قرار بوده سهام عدالت باشه الان این سهام عدالته


یا سهام عداوته ؟؟


یا سهام خیانته ؟؟


اونایی که ۳-۴ ماه پیش درخواست فروش دادن رو چه قیمتی براشون فروختید ؟ اصلا اونا میفهمن که شما کی و چند فروختید ؟ پولشو کی بهشون دادید یا قراره بدید ؟ پول فروش سهام که به حسابشون واریز نشده الان کجاست ؟ حالا جیب ملت هیچ از خودتون شرم نمیکنید ؟


مجید مویدیانتهای خبر

0
0