یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/09/30
18:37
این همون حقوقی که هفته پیش اومد کلی سهام بجا فروخت فروش 818 میلیارد تومان سهام در آذر ماه توسط بیمه البرز 🔹حالا همین بیمه البرز در 2 ماه طلایی بور...

این همون حقوقی که هفته پیش اومد کلی سهام بجا فروخت


فروش ۸۱۸ میلیارد تومان سهام در آذر ماه توسط بیمه البرز🔹حالا همین بیمه البرز در ۲ ماه طلایی بورس تیر و مرداد که سهما بشدت اورولیو شده بودند و صف خریدهای ۱۰-۱۵ هزار میلیارد تومانی تشکیل میشد دستش به فروش نمیرفت.


در ۲ ماه تیر و مرداد ۲۵۴ م.ت سهام خرید و ۲۴۴ م.ت سهام فروختانتهای خبر

0
0