سهام سودآور
1400/09/08
12:09
📌وضعیت معامله در گروه محصولات شیمیایی ⬅️ #نوری با قیمت 11637 تومان با افزایش بیش از 1 درصدی حجم معامله حدود 1میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی 77 درصد...

📌وضعیت معامله در گروه محصولات شیمیایی⬅️ #نوری با قیمت ۱۱۶۳۷ تومان با افزایش بیش از ۱ درصدی حجم معامله حدود ۱میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۷۷ درصد و حقوقی ۲۳ درصد⬅️ #پترول به قیمت ۲۷۲.۵ تومان با نوسان منفی رسیده و دادوستد ۲۶ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛ خرید حقیقی ۹۲ درصد⬅️ #شفن با قیمت ۱۷۱۰ تومان با افزایش قیمت کمتر از ۱ درصد دادوستد ۴ میلیون سهم را ثبت کرده است؛ خرید حقیقی ۹۹ درصد⬅️ #پارس در منفی ۱ درصد با قیمت ۱۹۵۰۴ تومان دادوستد می‌شود؛ خرید حقیقی ۷۴ درصد و حقوقی ۲۶ درصد⬅️ #شگویا کاهش بیش از ۱ درصدی را با قیمت ۱۰۵۵ تومان و حجم معامله ۱.۵ میلیونی ثبت کرده است؛ خرید حقیقی ۸۸ درصد و حقوقی ۱۲ درصد⬅️ #آریا نوسان مثبت با قیمت ۱۱۳۹۰.۲ تومان دارد؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️#جم‌پیلن با رشد بیش از ۱ درصدی با قیمت ۱۲۸۰۴ تومان حجم معامله کمتر از ۵۰۰ هزار سهم داشته است؛ خرید حقیقی ۲۷ درصد و حقوقی ۷۳ درصد⬅️ #شاراک حوالی صفر تابلو با نوسان مثبت به قیمت ۴۳۳۷ تومان رسیده و دادوستد کمتر از ۵۰۰ هزار سهم را پشت سر گذاشته است؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #فارس در منفی ۱ درصد با قیمت ۱۰۴۷ تومان حجم معامله ۲ میلیونی را ثبت کرده است؛ خرید حقیقی ۶۱ درصد و حقوقی ۳۹ درصد⬅️ #مارون کاهش بیش از ۲ درصدی را با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان نشان می‌دهد؛ خرید حقوقی ۹۸ درصد⬅️ #شتوکا #شصدف #شدوص #شلعاب نمادهایی هستند که در این گروه در مثبت ۵ درصد قرار گرفته‌اند.

انتهای خبر

0
0