همفکران
1401/08/01
10:46
#کدال #شفاف_سازی #فملی 📌فسخ قراردادهای مهم موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسي پايه طراحي تفصيلي ،تامين کالا، نصب وراه اندازي فاز 3 تغليظ مجتمع س...

#کدال


#شفاف_سازی


#فملی📌فسخ قراردادهای مهمموضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی پایه طراحی تفصیلی ،تامین کالا، نصب وراه اندازی فاز ۳ تغلیظ مجتمع سونگون بصورت EPCطرف قرارداد: شرکت کیسونمبلغ قرارداد: ۳۱,۰۷۸,۵۱۶ میلیون ریال📍به دلایل فنی واقتصادی تصمیم شرکت مس ، مبنی بر تغییر وافزایش ظرفیت کارخانه موضوع قرارداد می باشد وبا توجه به اینکه تغییر ظرفیت مذکور ، درقالب قرارداد موجود امکان پذیر نمی باشد براساس مفاد ۳۷ قرارداد و مصوبه شماره ۲۹/۱ه-م مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷هئیت مدیره شرکت مس خاتمه قرارداد به پیمانکار ابلاغ شد.


Hamfekran.com


@agahmoshaverانتهای خبر

0
0