بورس۳۶۵
1399/08/19
19:59
#فولاد نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 99/08/19 میله آبی خرید حقوقی مبلغ سفید تو خالی فروش حقوقی و چارت قرمز رنگ قیمت سهم

#فولادنمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز۹۹/۰۸/۱۹میله آبی خرید حقوقی


مبلغ سفید تو خالی فروش حقوقی


و چارت قرمز رنگ قیمت سهمانتهای خبر

0
0