بورس امروز
1399/08/18
10:40
‌‌❇ «ونیرو» ۱۶۳ میلیون حق تقدم استفاده نشده خود را فروخت 🔹شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) از نتایج فروش ۱۶۳ میلیون حق تقدم استفاده نشده خود خبر داد...

❇ «ونیرو» ۱۶۳ میلیون حق تقدم استفاده نشده خود را فروخت🔹شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) از نتایج فروش ۱۶۳ میلیون حق تقدم استفاده نشده خود خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0