بتاسهم
1400/01/16
11:54
به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم از مبلغ2،170 به مبلغ4،000ریال افزایش یافت. اثر...

به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم از مبلغ۲،۱۷۰ به مبلغ۴،۰۰۰ریال افزایش یافت.اثر افزایش نرخ کارمزد در بین شرکت های تولید کننده قند و شکر بیشترین تاثیر را بر شرکت قند اصفهان خواهد داشت.همفکرانانتهای خبر

0
0