همفکران
1399/10/09
12:20
#نبض_بازار 📈خبر تجدید ارزیابی #خبهمن سهم را با صف خرید بیش از ۳۳ میلیون سهم همراه کرد.

#نبض_بازار


📈خبر تجدید ارزیابی #خبهمن سهم را با صف خرید بیش از ۳۳ میلیون سهم همراه کرد.انتهای خبر

0
0