نوآوران امین
1399/08/29
09:46
بیسکویت گرجی(#غگرجی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 25 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماه...

بیسکویت گرجی(#غگرجی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۹۱,۲۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۳۹,۳۶۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۴۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0