بتاسهم
1401/03/30
22:36
گروه مالي پارسيان از زیرمجموعه های #وپارس در 12ماهه 17759 میلیارد ریال سود خالص داشته است

گروه مالی پارسیان از زیرمجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه ۱۷۷۵۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0